Mô hình năng lực – Doanh nghiệp Chuyển đổi số

Theo định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt nam thì Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua việc tư duy lại hướng kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, kết nối lại với khách hàng và cấu trúc lại doanh nghiệp.

Để đáp ứng cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, năng lực của nguồn nhân lực cũng sẽ có những hiệu chỉnh cho phù hợp. Có rất nhiều nghiên cứu và các cách tiếp cận khác nhau về mô hình năng lực số hóa này. Theo Amrop, mô hình năng lực với 6 yếu tố đã được chia sẻ:

(1) Vision – Do I have a clear vison of what needs to be achieved? – Tầm nhìn – Tôi có tầm nhìn rõ ràng về những gì cần đạt được hay không?

(2) Innovation – Do I have a creative and innovative mindset? – Đổi mới – Tôi có tư duy sáng tạo và đổi mới hay không?

(3) Commercial – Am I able to define commercial performance indicators for digitization? – Thương mại – Tôi có thể xác định các chỉ số hoạt động thương mại để số hóa không?

(4) Customer-centricity – How well do I understand the needs of our client/ customer base? – Lấy khách hàng làm trung tâm – Tôi có thể hiểu những nhu cầu cơ bản của khách hàng đến mức độ nào?

(5) Value creation – Do I know how to create human and social value from digitalization – Tạo dựng giá trị – Tôi có biết tạo ra giá trị cho mọi người và xã hội từ quá trình số hóa hay không?

(6) Transformation – Do I feel confident in my personal ability to drive digital transformation – Chuyển đổi – Tôi có thấy tự tin vào khả năng của bản thân trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hay không?

Nội dung về năng lực của nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số được bàn luận chi tiết hơn với [Go live for success] [Powered by ISB-UEH] [https://golive.isb.edu.vn/]

Link nội dung buổi tọa đàm

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=4FiZ2Z9cuvM&t=76s

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=WmWzQO5AMdY

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: