Thẻ Điểm cân bằng Cá nhân

Quản trị cuộc đời đó chính là quản trị mục tiêu cuộc đời của mỗi một cá nhân. Mục tiêu sẽ được thiết lập/ xây dựng từ mục đích/ mong muốn của mỗi người. Tuy nhiên làm sao có thể đảm bảo các mục tiêu cá nhân thiết lập là đầy đủ và cân bằng? Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đã hoặc đang tự hỏi.

Quyền sách “Thẻ điểm cân bằng cá nhân” được phát triển từ mô hình BSC – Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng với bốn khía cạnh đo lường việc thực thi chiến lược trong doanh nghiệp: (1) Tài chính (2) Khách hàng (3) Quá trình nội bộ và (4) Học hỏi – Phát triển. Mô hình này đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng và phát triển cụ thể thành hệ thống KPI – Key Performance Indicators để đánh giá kết quả làm việc của mỗi nhân viên.

Với mô hình BSC, Thẻ điểm cân bằng cá nhân được phát triển để giúp cho mỗi cá nhân chúng ta có thể tự thiết lập những mục tiêu nhằm hướng đến việc đạt được sứ mạng cũng như điểm cân bằng trong cuộc đời của mỗi người.

Bốn khía cạnh, cụ thể:

(1) Yếu tố tài chính: Sự ổn định về mặt tài chính. Bạn có thể đáp ứng các nhu cầu về tài chính đến mức nào?

(2) Yếu tố khách quan: quan hệ với gia đình, bạn bè, cấp trên, đồng nghiệp và những người khác. Họ nhìn nhận về bạn như thế nào?

(3) Yếu tố nội tại: sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của bạn. Bằng cách nào bạn có thể kiểm soát những yếu tố này để tạo ra giá trị cho bản thân và cho mọi người? Bằng cách nào bạn có thể cảm thấy thoải mái trong công việc cũng như trong thời gian rãnh?

(4) Kiến thức và việc học tập: các kỹ năng và khả năng học hỏi. Bạn học hỏi và tiếp tục thành công trong tương lai bằng cách nào.

Đối với cá nhân tôi, với những thông tin trong quyển sách đã giúp bản thân định hướng rõ ràng hơn trong cuộc sống. Các bạn có thể đọc thử và mua sách để có những trải ngiệm tốt nhất. Đọc sách thật sự sẽ có ý nghĩa nếu như chúng ta có thể chuyển đổi thành hành vi cá nhân.