Chuyên đề tốt nghiệp – ĐH chính quy

Chuyên đề tốt nghiệp là một sản phẩm hoàn chỉnh để đánh giá sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo ở bậc đại học. Phần nội dung này sẽ tập hợp những bài làm tốt nhất mà tôi đã hướng dẫn trong các năm. Các bài làm sẽ tiếp tục được cập nhật. Các bạn lưu ý, những tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, các bạn không nên dựa vào cấu trúc bài làm để thực hiện bài của mình mà nên theo gợi ý của giáo viên hướng dẫn.

Năm 2021 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (2 chuyên đề)

Do dịch Covid nên năm 2021 chuyên đề tốt nghiệp được thực hiện dưới hình thức lược khảo lý thuyết.

Năm 2020 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (3 chuyên đề)

Mỗi chuyên đề bao gồm 2 file: Chuyên đề tốt nghiệp và Lược khảo lý thuyết