Tài liệu Kỹ thuật Quản trị Chất lượng

Kỹ thuật Quản trị chất lượng bao gồm 2 học phần trong chương trình đào tạo của Chuyên ngành Quản trị chất lượng – Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh – Đại học UEH (Đại học Kinh tế Tp.HCM). Học phần 1 tập trung vào các phương pháp, kỹ thuật và công cụ thống kê và Học phần 2 tập trung vào các phương pháp, kỹ thuật và công cụ phi thống kế.

Các tài liệu tham khảo dưới đây có thể được sử dụng đế người học có thêm thông tin bên cạnh những kiến thức được cung cấp trên giảng đường . Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất 02.09.2022)

Tiểu luận – Kỹ thuật QTCL II

Bài viết tập hợp các bài tiểu luận nhóm được chọn lọc trong học phần Kỹ thuật Quản trị chát lượng II thuộc chuyên ngành đào tạo Quản trị chất lượng của Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh UEH – Đại học UEH (Khoa Quản trị – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM). Các bạn sinh viên vui lòng tham khảo cấu trúc bài làm và không nên dựa vào các bài làm này để phát triển bài làm của nhóm.

Các bài tiểu luận sẽ tiếp tục được cập nhật qua từng năm (Ngày cập nhật mới nhất – 29.11.2021).

Một trong 4 bài tập nhóm sẽ được các nhóm thuyết trình. Đề bài thuyết trình được sinh viên và người quan tâm xuyên suốt, các nhóm thực hiện bài tập sẽ thể hiện qua một clip youtube. Các clip sẽ tiếp tục cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất 13.11.2022)

Link youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8ZON0i5AMccLc33Lu_oJZg/videos

Khóa K42 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng