Sách tham khảo PP cải tiến 6 Sigma

Cải tiến và cải tiến liên tục là một mục tiêu của tất cả hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Trong các cách tiếp cận về cải tiến, cải tiến đột phá theophương pháp 6 sigma sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được những thành công vượt trội trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó việc phối hợp giữa 6 sigma và các phương pháp quản lý khác như Lean và TQM cũng sẽ là những cách tiếp cận hoàn hảo cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Sáu Sigma là một trong những chương trình cải tiến đột phá nhất của quản trị chất lượng toàn diện. Mục đích chính của nó là cải tiến quá trình đến mức 3,4 lỗi trên một triệu khả năng sai lỗi để từ đó giúp cho doanh nghiệp trở nên cạnh tranh hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và thành công hơn.

Chu trình DMAIC:

Giai đoạn xác định (Define): Trong giai đoạn này của chu trình, chúng ta sẽ (1) nhận diện dự án (2) xác định quá trình (3) nhận diện các yêu cầu của khách hàng và (4) nhận diện các kết quả đầu ra của quá trình chính.

Giai đoạn đo lường (Measure): Trong giai đoạn này của chu trình, chúng ta sẽ (1) thấu hiểu quá trình (2) đánh giá rủi ro đầu vào của quá trình (3) phát triển và đánh giá cách thức đo lường hệ thống (4) đo lường hoạt động hiện tại.

Giai đoạn phân tích (Analyze): Trong giai đoạn này của chu trình, chúng ta sẽ (1) phân tích dữ liệu để tìm ra những nhân tố ưu tiên cần cải tiến (2) nhân diện lãng phí.

Giai đoạn cải tiến (Improve): Trong giai đoạn này của chu trình, chúng ta sẽ (1)
nhận diện các kết quả đầu ra (2) thiết kế các dự án cải tiến (3) thử nghiệm các quá trình mới.

Giai đoạn kiểm soát (Control): Trong giai đoạn này của chu trình, chúng ta sẽ (1) tổng kết hệ thống kiểm soát (2) nhận diện năng lực của quá trình trong dài hạn.

Đính kèm bài viết là một số quyền sách (tiếng Việt và tiếng Anh) để các Anh/Chị/Bạn quan tâm đến nội dung 6 sigma tham khảo và áp dụng vào trong công việc cũng như học tập. Tài liệ sẽ tiếp tục được cập nhật khi có những tài liệu mới và có hữu ích. (Ngày cập nhật mới nhất 02.01.2023)

Tiểu luận – PP cải tiến 6 sigma

Phương pháp cải tiến 6 sigma là một học phần trong chuyên ngành đào tạo Quản trị chất lượng thuộc khoa Quản trị – Trường Kinh doanh UEH – Đại học UEH (Khoa Quản trị – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM). Bài viết sẽ đính kèm bài tập nhóm của sinh viên các khóa trước đây. Bài viết sẽ tiếp tục được cập nhật qua các năm. (Ngày cập nhật mới nhất 31.05.2022)

Khóa 45 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (4 file)

Khóa 43 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (2 file)

Tiểu luận – Kỹ thuật QTCL II

Bài viết tập hợp các bài tiểu luận nhóm được chọn lọc trong học phần Kỹ thuật Quản trị chát lượng II thuộc chuyên ngành đào tạo Quản trị chất lượng của Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh UEH – Đại học UEH (Khoa Quản trị – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM). Các bạn sinh viên vui lòng tham khảo cấu trúc bài làm và không nên dựa vào các bài làm này để phát triển bài làm của nhóm.

Các bài tiểu luận sẽ tiếp tục được cập nhật qua từng năm (Ngày cập nhật mới nhất – 29.11.2021).

Một trong 4 bài tập nhóm sẽ được các nhóm thuyết trình. Đề bài thuyết trình được sinh viên và người quan tâm xuyên suốt, các nhóm thực hiện bài tập sẽ thể hiện qua một clip youtube. Các clip sẽ tiếp tục cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất 13.11.2022)

Link youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8ZON0i5AMccLc33Lu_oJZg/videos

Khóa K42 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng