Kỹ năng ứng tuyển thành công

Với sinh viên vừa tốt nghiệp, tìm kiếm một công việc cuộc đời và một nơi làm việc cuộc đời là một mục tiêu mà mọi người đều mong muốn đạt được. Để có được một công việc đầu đời như mong muốn, chúng ta có thể xem lại bài viết: https://hoaqtkd.com/2022/03/05/cong-viec-dau-doi-sinh-vien-vua-tot-nghiep-can-chuan-bi-nhung-gi/

Xây dựng thương hiệu cá nhân cũng sẽ là một hoạt động chuẩn bị quan trọng mà sinh viên cần chuẩn bị từ năm 1. Một tài khoản Linkedin: (1) Được thiết kế chỉnh chu, chuyên nghiệp (2) Nội dung phù hợp với định hướng công việc và được đăng tải định kỳ – tối thiểu 1 tháng/ 1 bài và liên tục (3) Có kết nối phù hợp với các nhà tuyển dụng cũng như các cá nhân có công việc phù hợp với công việc mà sinh viên hướng đến. Chúng ta cũng có thể xem lại bài viết về xây dựng thương hiệu cá nhân: https://hoaqtkd.com/2022/05/11/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan/

Bộ hồ sơ ứng tuyển như là một tài liệu quan trọng mà sinh viên tự giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng. Thông thường bộ hồ sơ tuyển dụng sẽ bao gồm 5 tài liệu như sau: (1) Thư ứng tuyển (2) Sơ yếu lý lịch (3) Thư giới thiệu (4) Bằng cấp và (5) Các tài liệu liên quan.

Phỏng vấn tuyển dụng là một buổi trò chuyện để nhà tuyển dụng và ứng viên có thể hiểu nhau thật rõ, từ đó sẽ có những quyết định chính xác nhất. Chúng ta có thể xem lại bài viết về phỏng vấn tuyển dụng: https://hoaqtkd.com/2021/12/17/ky-nang-phong-van-tuyen-dung/

Hai tài liệu đính kèm trong bài viết này sẽ là những hướng dẫn chi tiết để xây dựng: (1) Thư ứng tuyển và (2) Sơ yếu lý lịch. Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật. Ngày cập nhật mới nhất 13.11.2022

Lộ trình trở thành Quản lý cấp trung (Middle Manager)

Quản lý Cấp trung (Middle Managers) là những người đảm nhận chức vụ quản lý nằm giữa những người ra quyết định chiến lược và những cấp bậc giám sát đầu tiên hoặc những nhân viên trong tổ chức. Quản lý cấp trung thường đảm nhận trách nhiệm triển khai chiến lược để đạt được những kết quả như kỳ vọng trong giới hạn của ngân sách và thời gian.

Những chức năng chủ yếu mà một nhà quản lý cấp trung sẽ đảm nhận : (1) Chiến lược (2) Hành chính (3) Ra quyết định (4) Lãnh đạo (5) Truyền thông và hợp tác

Để trở thành một nhà quản lý cấp trung chúng ta có thể tham khảo mô hình năng lực sau để xây dựng một kế hoạch cụ thể và chuyên biệt cho cá nhân: (1) Xây dựng đội nhóm (2) Tương tác với các cá nhân khác (3) Xây dựng quan hệ đối tác (4) Giải quyết vấn đề (5) Học tập liên tục (6) Quản trị tài chính (7) Quản trị nguồn nhân lực (8) Quản trị công nghệ

Bài viết được đính kèm các bài nghiên cứu và 2 tài liệu đã được viết lại bằng Tiếng Việt

Chân thành cám ơn bạn Hiển Ngô đã viết bài tiếng Việt

Xây dựng Thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân (Personal brand) là cách thức truyền thông rõ ràng, ngắn gọn và nhất quán cho mọi người biết mình là ai và tất cả những gì liên quan dến mình.

Để xây dựng thương hiệu cá nhân, chúng ta có thể tham khảo quy trình 4 bước như sau:

Bước 1: Nhận diện – Câu chuyện mà bạn muốn về mình là gì

Bước 2: Xây dựng – Phát triển câu chuyện cá nhân của bạn

Bước 3: Truyền thông – Kể câu chuyện của bạn cho mọi người

Bước 4: Duy trì – Luôn làm mới câu chuyện của bạn

Trong 4 bước trên, bước 1 – Nhận diện sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Mỗi người cần nhận diện và trả lời câu hỏi quan trọng: Mình là ai? Có nhiều mô hình nghiên cứu để trả lời câu hỏi trên. Trong môi trường làm việc chúng ta có thể tham khảo 3 cách tiếp cận sau để nhận diện bản thân:

Cách tiếp cận 1: Tìm hiểu và trả lời 6 câu hỏi: (1) Tính khí (2) Tính cách (3) Đam mê (4) Giá trị (5) Mong muốn (6) Lý tưởng

Cách tiếp cận 2: (1) Niềm tin (2) Giá trị (3) Đam mê (4) Năng lực cá nhân và (5) Mục đích cuộc đời

Cách tiếp cận 3: (1) Hình ảnh cá nhân (2) Kỹ năng (3) Hành vi (4) Uy tín cá nhân (5) Niềm tin (6) Giá trị

Ngoài ra, việc xác định USP (Unique Selling Point) của mỗi cá nhân cũng là một điểm quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân.

Những file được đính kèm là những hướng dẫn chi tiết để xây dựng thương hiệu cá nhân. Các tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhật (Ngày cập nhật tài liều 11.05.2022)