Báo cáo Nghiên cứu tiền lương

Hàng năm, dữ liệu tiền lương đều được các Công ty dịch vụ nhân sự tiến hành thực hiện nhằm cung cấp một bức tranh tổng quan về chính sách và phúc lợi cho các công việc trong các ngành khác nhau

Tổng hợp các Báo cáo Nghiên cứu tiền lương – Salary survey – www.ASK.edu.vn

Bài viết này sẽ được cập nhật hàng năm về Báo cáo tiền lương do các công ty chuyên nghiệp thực hiện (Ngày cập nhật mới nhất 17.01.2023)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2023 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2022 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2021 (2 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2020 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương 2019 (2 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương 2017 (2 báo cáo)