Từ điển năng lực – Quản trị Nhân sự

Từ điển năng lực là một công cụ quan trọng giúp những nhà quản trị nhân sự trong doanh nghiệp có thể tối đa hóa năng lực làm việc của nhân viên. Chúng ta có thể xây dựng từ điển năng lực cho từng chức danh trong doanh nghiệp nhằm phán tích công việc hiệu quả hơn (mô tả công việc, tiêu chuần công việc); xây dựng các chương trình đào tạo; dùng để xác định yếu tố Person – con người trong mô hình lương 3P (Position – Person – Performance); và một số ứng dụng khác.

Từ điển Năng lực dùng trong Quản trị Nhân sự

Đính kèm là 5 tập tin – những ai đang làm việc trong lĩnh vực nhân sự có thể tham khảo và áp dụng trong công việc của mình. Các file sẽ tiếp tục được cập nhật khi có nguồn tài liệu tham khảo mới (ngày cập nhật mới nhất 24.06.2022)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương

Hàng năm, dữ liệu tiền lương đều được các Công ty dịch vụ nhân sự tiến hành thực hiện nhằm cung cấp một bức tranh tổng quan về chính sách và phúc lợi cho các công việc trong các ngành khác nhau

Tổng hợp các Báo cáo Nghiên cứu tiền lương – Salary survey – www.ASK.edu.vn

Bài viết này sẽ được cập nhật hàng năm về Báo cáo tiền lương do các công ty chuyên nghiệp thực hiện (Ngày cập nhật mới nhất 17.01.2023)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2023 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2022 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2021 (2 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương Năm 2020 (3 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương 2019 (2 báo cáo)

Báo cáo Nghiên cứu tiền lương 2017 (2 báo cáo)